publicerad: 2021  
förklaring förklaringen förklaringar
för·klar·ing·en
substantiv
förkla´ring
1 ut­redning av bak­grunden eller orsaken till något
förklaringsförsök
en vettig förklaring; en rimlig förklaring; en god­tagbar förklaring
en förklaring (av/på/till något/sats)
en förklaring (av något)
en förklaring (av sats)
en förklaring (något)
en förklaring (sats)
en förklaring (till något)
en förklaring (till sats)
något har sin naturliga förklaring; han kunde inte ge någon tro­värdig förklaring till försvinnandet
äv. med bi­betydelse av ur­säkt
hon är skyldig dem en förklaring
äv. mer konkret ut­läggning för att öka förståeligheten av något
textförklaring; världsförklaring
Luthers katekes med förklaringar
spec. om en mot­parts (skriftliga) yttrande vid över­klagande eller dylikt formellt
in­komma med en förklaring
belagt sedan 1534
2 formellt tillkänna­givande av att något ska gälla
en förklaring (om något/sats)
en förklaring (om något)
en förklaring (om sats)
belagt sedan 1593