publicerad: 2021  
bortsida bortsidan
bort|­sid·an
substantiv
[bårt`-]
sida som är belägen längst bort från betraktaren
bortsidan (av något)
bort­sidan av planen låg i skugga
belagt sedan 1915