publicerad: 2021  
1boss bossen bossar
boss·en
substantiv
[bås´]
1 var­dagligt tämligen en­väldig ledare officiell el. inofficiell
boss (för någon/något)
boss (för någon)
boss (för något)
vi måste göra som bossen säger
spec. i politiska samman­hang
partiboss
belagt sedan 1904; av engelska boss med samma betydelse; av nederländska baas 'bas, mäster', eg. 'far­bror'; jfr ur­sprung till 1bas 3
2 fiende i data­spel som främst dyker upp i slutet av varje spel­nivå
nivåboss; slutboss
belagt sedan 1994
2boss bosset
boss·et
substantiv
[bås´]
av­fall vid tröskning
det yrde boss i ladan
äv. ut­vidgat fin­fördelat skräp från naturen
JFR bös
när han skulle rensa lingonen var det mest blad och boss
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska bos; av ovisst urspr.