publicerad: 2021  
1bra komparativ bättre, superlativ bäst
adjektiv
1 som har lämpliga eller tillfreds­ställande egenskaper el. fyller berättigade krav
bra (i/på något)
bra (i något)
bra (något)
bra (på att+verb)
bra (för någon/något) (att+verb)
bra (för någon) (att+verb)
bra (för något) (att+verb)
bra (mot/till något)
bra (mot något)
bra (till något)
bra betyg; en bra bok; bra väder; hon är bra i matte; han är bra på att räkna; vara värd ett bättre öde; borta bra men hemma bäst; han var bäste man på plan; ett bra medel mot förkylning; det var för bra för att vara sant; efter bästa förstånd och sam­vete
spec. substantiverat om (största möjliga) för­del, lycka och dylikt för någon (alla) el. om största möjliga an­strängning (för att nå ett lyckat resultat) i superlativ
göra sitt bästa; det all­männa bästa; hoppas på det bästa; bara tänka på sitt eget bästa; sörja för landets bästa
spec. äv. med ton­vikt på hög social ställning, hög klass och dylikt; utan jäm­förande betydelse i komparativ el. superlativ
JFR fin 3
bättre mans barn; hon är av bästa familj; bli bjuden på en bättre mid­dag
spec. äv. moraliskt högt­stående
han är en bra karl; hon är är den bästa människa jag känt
äv. vid till­tal och dylikt i superlativ kär
bäste bror!; det ordnar sig, bästa fru NN!
spec. i vissa fraser som in­leder sam­tal
allt bra?; Hur har du det? – Det är bara bra
spec. äv. i ut­tryck för att något är till­räckligt
nu får det vara bra; Mera kaffe? –Nej tack, det är bra
bättre sent än aldrig bättre att något över huvud taget äger rum, även om det är sent, än att det aldrig skerhon postade breven i sista stund, men bättre sent än aldrig
en bra stund se stund
första bästa någon/något den/det första som dyker uppoch som väljs utan efter­tanke och hän­syn till lämplighet: han av­bröt sin semester­resa och tog första bästa plan hem
ha sett sina bästa dagar se dag
i bästa fall se fall
mot bättre vetande se vetande
någons bättre hälft se hälft
osvuret är bäst se osvuren
själv är bästa/bäste dräng se dräng
sådant händer i de bästa familjer se familj
ta sig för mycket till bästa något ålderdomligtdricka sig onykteribland tog han sig för mycket till bästa, och då kunde det hända att han råkade i slags­mål
tyda allt till det bästa ge allt den gynnsammaste eller väl­villigaste tolkningenhon är all­tid glad och positiv och tyder allt till det bästa
belagt sedan 1636; äldre sv. braf; av lågtyska brav 'duktig; präktig; hederlig'; av ita. bravo; jfr ur­sprung till bravo; bättre: sedan 1000-talet (Vs 24); runform betr, fornsvenska bätre; bäst: sedan 900-talet (Sö 176); runform bast, fornsvenska bäzter, besläktat med båta
2 frisk eller åter­ställd
bra (från något)
har hon blivit bra från sin förkylning än­nu?; känner du dig bättre nu?
belagt sedan 1732
3 ansenlig i längd, mängd eller dylikt
jag har funderat ett bra tag på saken; han stod en bra bit där­ifrån; hon fick en bra slant för besväret
belagt sedan 1707
För var dag blir det bättre
men bra lär det aldrig bli.
Omkväde i visan Ballad på en sop­tipp av Cornelis Vreeswijk (i Ballader och oförskämdheter, 1964)
2bra komparativ bättre, superlativ bäst
adverb
1 på lämpligt eller tillfreds­ställande sätt
må bra; ha det bra; bra gjort!; maten smakade bra; bra jobbat!; rocken sitter bra; se bra ut; han förstår inte bättre
äv. i ut­rop eller dylikt som an­ger gillande eller dylikt
bra, då går vi vidare
äv. i fråga om full (just i stunden) på­gående verksamhet i superlativ; i vissa ut­tryck
matchen på­går som bäst; vara som bäst i tagen
det bästa någon kan så gott det gårhan hjälpte till att skotta det bästa han kunde
ha det bra ställt ha en bra ekonomisk situationfina kvarter med många familjer som har det bra ställt
skrattar bäst som skrattar sist se skratta
veta bättre veta att man inte gör såäven vuxna mobbar var­andra men borde veta bättre och vara goda före­bilder för barnen
belagt sedan 1645; bättre sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Spånga, Uppland); vanligen runformer bitr, betr; se ur­sprung till 1bra!!
2 i stor ut­sträckning
ta bra betalt; tjäna bra med pengar; ni måste skynda er bra om ni ska hinna; det var bra synd att du missade chansen
äv. vagt förstärkande rätt så
JFR ganska
det var bra nära att vi lyckades; nu är han allt bra dålig; bra mycket sämre
bättre upp! bättre än så!Fick du löne­förhöjning? – Bättre upp, jag blev befordrad!
belagt sedan 1658