publicerad: 2021  
braskande ingen böjning
brask·ande
adjektiv
bras`kande
ofta ironiskt som har uppseende­väckande ut­formning eller ut­seende särsk. om tidningsrubrik
kvälls­tidningarnas braskande rubriker
belagt sedan 1820