publicerad: 2021  
break breaket, plural break, bestämd plural breaken
break·et
substantiv
[brej´k]
1 vinst av ett tennis­game trots att mot­ståndaren har för­delen att serva
dubbelbreak
få ett break
belagt sedan 1970-talet; av engelska break '(genom)brott'; 'break', till break 'bryta'; jfr ur­sprung till 1bräcka 1
2 kort oackompanjerat instrument­solo på viss plats i ett jazz­stycke
pianobreak
belagt sedan 1948