publicerad: 2021  
1bredsida bredsidan bredsidor
bred|­sid·an
substantiv
bre`dsida
1 en­dera av ett mer eller mindre låd­formigt eller rektangulärt före­måls två största sidor särsk. i fråga om far­tyg men äv. all­männare
bredsidan (av/på något)
bredsidan (av något)
bredsidan (något)
far­tyget låg med bred­sidan mot vinden
belagt sedan 1838
2 salva från samtliga kanoner på örlogs­fartyg som är riktade åt samma håll på äldre far­tyg ca hälften av kanonerna; på moderna far­tyg praktiskt taget alla; den kraftigaste möjliga eld­givningen
en bredsida (från någon/något) (mot någon/något)
en bredsida (från någon) (mot någon)
en bredsida (från någon) (mot något)
en bredsida (från något) (mot någon)
en bredsida (från något) (mot något)
av­lossa en bred­sida; en förödande bred­sida från krigsskeppet
ofta bildligt kraftig kritik
i ledaren av­lossas en bred­sida mot regeringen
belagt åtm. sedan 1850
3 fotbolls­skott med fotens in­sida vilket ger precision men inte största kraft
en lätt bred­sida in­vid stolpen, ut­om räck­håll för mål­vakten
belagt sedan 1930
2bredsida bredsidade bredsidat
verb
bre`dsida
skjuta (fotbolls­skott) med in­sidan av foten
någon bredsidar något (någonstans)
NN bred­sidade lugnt bollen i mål
belagt sedan 1963
bredsidabredsidande