publicerad: 2021  
brikett briketten briketter
brik·ett·en
substantiv
[-ket´]
samman­pressat stycke av pulvriserat ämne t.ex. kol el. torv; för eldning el. glöd under lång tid
JFR pellet
stenkolsbrikett; torvbrikett
de halvt upp­brända briketterna pyrde
belagt sedan 1868; av franska briquette med samma betydelse, diminutiv av brique 'tegel­sten'; av samma urspr. som bricka