publicerad: 2021  
brink brinken brinkar
brink·en
substantiv
kort, brant backe ofta vid strand
strandbrink; åsbrink; älvbrink
bilen rutschade ner­för brinken
belagt sedan 1410 (dombrev utfärdat av finske lagmannen Bengt Mårtensson (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska brink; trol. lån från lågtyska brink 'rand; kant'; jfr ur­sprung till 1brant!!, 2bringa!!