publicerad: 2021  
bristande ingen böjning
brist·ande
adjektiv
bris`tande
otillräcklig i kvantitativt el. kvalitativt av­seende
förlagets bristande intresse för den smalare litteraturen
belagt sedan 1734