publicerad: 2021  
broms bromsen bromsar
broms·en
substantiv
[bråm´s]
1 an­ordning för dämpning eller hejdande av ett for­dons eller en maskins rörelse med hjälp av mekaniskt el. elektriskt rörelse­motstånd
bromsok; friktionsbroms; handbroms; motorbroms; nödbroms; servobroms; skivbroms
dra i bromsen; slå till bromsarna; bromsen tog inte
äv. bildligt faktor som hejdar viss ut­veckling
JFR hämsko
prisstegringarna ut­gör en broms på efter­frågan
belagt sedan 1752; av lågtyska bromese med samma betydelse, trol. till äldre premese 'nosklämma', till premen 'trycka; stoppa'
2 typ av stickande fluga vars hona suger blod
bromsstyng; blindbroms; fäbroms; regnbroms
belagt sedan 1343 (som hästnamn; (testamente upprättat av Lars i Börje socken i Uppland (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska brims, bryms; gemensamt germanskt ord av ljud­härmande urspr.