SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`lboja substantiv ~n elbojor el|­boj·anelektronisk an­ordning som gör det möjligt att av­tjäna frihets­straff (in­om ett begränsat om­råde) utan­för fängelset t.ex. i hemmet samh.lämpliga för elboja är brottslingar med låg återfalls­risksedan 1994