publicerad: 2021  
brus bruset
brus·et
substantiv
1 starkt, mer eller mindre regel­bundet, ton­löst ljud som liknar ljudet från en fors
JFR sorl, sus
vingbrus; vågbrus
stormens brus i träden; vågornas brus mot stranden; bruset från stora vingar
ibland äv. om tonande ljud
orgelbrus
stor­stadens brus
belagt sedan 1644; till brusa
2 radio­störning som i hög­talare upp­fattas som brusande eller väsande ljud och på tv-skärm som flimrande, vita prickar
kabelbrus; mottagarbrus
atmosfäriskt brus; kosmiskt brus
äv. bildligt värde­lös information vid informations­sökning etc.
man måste noga precisera sök­villkoren, annars riskerar man att få mycket brus
belagt sedan 1964
3 något ålderdomligt kol­syrad läske­dryck
tomtebrus
belagt sedan 1914