publicerad: 2021  
bulb bulben bulber
bulb·en
substantiv
runt spol­formig, fram­skjutande del av fartygsstäv under vatten­linjen på större far­tyg, med upp­gift att minska vatten­mot­ståndet
JFR ramm
bulbstäv
äv. om spol­formig an­svällning nederst på fen­köl på vissa segel­båtar
bulbköl
äv. om mer el. mindre lök­formigt organ el. före­mål
bulbjärn
belagt sedan 1896; av engelska bulb 'kula; boll; lök'; av lat. bul´bus, grek. bolbos´ 'lök'