publicerad: 2021  
byrett byretten byretter
byr·ett·en
substantiv
byrett´
långt, smalt, graderat glasrör för mätning av vätskemängder mest anv. vid kemiska laborationer och dylikt
belagt sedan 1870; av franska burette med samma betydelse, till äldre franska buire 'krus; kärl'