publicerad: 2021  
byråkrati byråkratin byråkratier
byrå·krati·er
substantiv
byråkrati´
system av regler för administration särsk. sådana som komplicerar kontakterna med all­mänheten; vanligen in­om offentlig förvaltning men äv. t.ex. i stor­företag
byråkratiutredning; partibyråkrati
en bensin­ransonering med­för all­tid en väldig byråkrati
äv. om samman­fattningen av alla ämbets­män (vanligen i ett land)
ibland verkar det som om byråkratin har större makt än politikerna
belagt sedan 1822; av franska bureaucratie med samma betydelse