publicerad: 2021  
bärare bäraren, plural bärare, bestämd plural bärarna
bär·ar·en
substantiv
`rare
person som (yrkes­mässigt) transporterar före­mål genom att bära dem
bärarlag; brevbärare; bårbärare; tegelbärare
en bärare (av något)
det behövdes två bärare för att flytta pianot; för att genom­föra expeditionen behövde han många in­födda bärare
i vissa sammansättn. äv. något ut­vidgat
budbärare; fanbärare
äv. om före­mål som med­bringar väsentligare, mindre före­mål
kärnvapenbärare
äv. bildligt
informationsbärare; smittobärare; traditionsbärare
religionen som bärare av mening
belagt sedan början av 1400-talet (Svenska Medeltids-Postillor); fornsvenska bärare