publicerad: 2021  
bättra bättrade bättrat
verb
bätt`ra
ofta med partikeln göra bättre
bättra () något
vård­rutinerna behövde bättras; hon läser på ABF för att bättra på sina kunskaper i engelska; kanoten var bättrad och lagad över­allt
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska bätra; till bättre
bättrabättrande, bättring