publicerad: 2021  
chartreuse chartreusen chartreuser
substantiv
[∫artrö´s]
typ av aromatisk ört­likör gul el. grön
belagt sedan 1869; av franska chartreuse med samma betydelse; till Chartreuse, namn på kloster i södra Frank­rike; jfr ur­sprung till kartusian