publicerad: 2021  
cisterciens cisterciensen cistercienser
cisterci·ens·en
substantiv
cistercien´s
munk som till­hör cisterciens­orden
belagt sedan 1528; till lat. Cister´cium, franska Cîteaux, namn på kloster i Frank­rike