publicerad: 2021  
cocktail cock­tailen, plural cock­tailar äv. cock­tails
cock|­tail·en
substantiv
[kåk´tejl]
dryck som blandats till av olika sorters sprit och vin och ofta fruktsaft eller dylikt
JFR drink
cocktailbar; cocktailblandare; champagnecocktail; gincocktail
gästerna serverades en cock­tail före mid­dagen
äv. om annan blandning av mat­varor, ofta i form av för­rätt, efter­rätt eller dylikt
fruktcocktail; räkcocktail
äv. ut­vidgat om annan blandning
vitamincocktail
en cock­tail av kemikalier; en cock­tail av läke­medel
äv. bildligt
veckan har bjudit på en cock­tail av stress, huvud­värk och sena kvällar fram­för datorn
belagt sedan 1847; av engelska cocktail med samma betydelse, till cock 'tupp' och tail 'stjärt'; av ovisst urspr.