publicerad: 2021  
dagbarn dag­barnet, plural dag­barn, bestämd plural dag­barnen
dag|­barn·et
substantiv
da`gbarn
barn som någon (yrkes­mässigt) tar hand om under dag­tid medan föräldrarna arbetar eller dylikt
någons dagbarn dagbarn till någon
hon hade fullt upp med två egna barn och tre dag­barn
belagt sedan 1962; 1893 i bet. 'barn som under dagtid vistas på barnhärbärge el. barnkrubba'