publicerad: 2021  
dagdrivarliv dagdrivar­livet
dag·driv·ar|­liv·et
substantiv
da`gdrivarliv
sysslo­lös till­varo ofta med­vetet vald
leva ett dagdrivar­liv
belagt sedan 1852