publicerad: 2021  
liv livet, plural liv, bestämd plural liven
liv·et
substantiv
1 till­stånd som känne­tecknas av förmåga att reagera på retningar och upp­ta närings­ämnen jämte flera andra känne­tecken, särsk. rörlighet, fort­plantnings­förmåga m.m.
(vara) vid liv (vara) i livet (väcka någon) till liv
vara vid liv; fly för livet; riskera livet; kämpa för sitt liv; sväva mellan liv och död; rädda livet på någon; ge sitt liv för någon; beröva någon livet; ta livet av någon; mista livet; hon väcktes till liv; är din mor­mor fort­farande i livet?; barnen höll på att skrämma livet ur dem
äv. med ton­vikt på levnadssättet
ett drägligt liv; ett välordnat liv; ett kring­flackande liv; hennes liv är ganska en­formigt; de lever ett tillbaka­draget liv nu­mera; Hur har du det? – Jo, det är prima liv
äv. med tanke på ut­sträckning i tiden levnadslopp särsk. om den aktiva delen av livet
ett långt liv; hon är mogen att gå ut i livet; hela sitt vuxna liv till­hörde han rörelsen; de blev vänner för livet
spec. för att ut­trycka utom­ordentlig prestation, upp­levelse eller dylikt (ibland den främsta i livet)
hennes livs match; hans livs kärlek
ibland om livet som personligt verkande kraft
livet for hårt fram med henne
äv. bildligt i fråga om (ökad) aktivitet eller dylikt
hålla intresset vid liv; väcka till liv en gammal fråga; hon försökte blåsa liv i projektet
aldrig i livet! var­dagligtunder inga om­ständigheter!aldrig i livet att jag hoppar fall­skärm!
bringa någon om livet (låta) döda någonvid den fruktans­värda olyckan bragtes flera människor om livet
det ljuva livet till­varo som är fylld av nöjen och utan förpliktelseri flera år levde han det ljuva livet under olika identiteter utan att bli av­slöjad
få (sig) något till livs få något att äta eller drickaför­utom under­hållning fick sig besökarna kaffe och hem­bakat till livs ○ äv. bildligtett program för alla som vill få sig ett stycke filmhistoria till livs
få sätta livet till om­kommasärsk. i olycka eller dylikt: tre personer fick sätta livet till i branden
för brinnande/glatta livet så fort eller ivrigt som om det gällde livetde repeterade för brinnande livet för att bli färdiga till premiären; de fick pumpa läns för glatta livet för att hålla båten flytande
göra livet surt för någon göra livet svårt eller obehagligt för någonde nya säkerhets­reglerna gjorde livet surt för passagerarna utan att gagna säkerheten
hur lever livet med dig? var­dagligthur har du det?det var länge sedan vi sågs, hur lever livet med dig?
inte för sitt liv inte allshon kan inte för sitt liv tänka sig att flytta från stor­stadens puls
leva livet roa sigpå helgerna brukar de se till att leva livet
leva livets glada dagar se dag
liv och lem livetmed ton­vikt på situationer där det är fara: filmen handlar om två forskare som riskerar liv och lem för att komma över ett käll­material som länge an­setts förkommet
livet efter detta (eventuell) existens efter dödenom livet efter detta kan man bara spekulera
livet leker (för någon) all­ting lyckas (för någon)livet leker för henne just nu – hon vann all­svenskan med sitt lag och dess­utom har hon blivit ut­tagen till lands­laget
livet på en pinne var­dagligtglad och bekymmers­lös till­varoatt gå på fjället en vacker sommardag – det är livet på en pinne
livets bok se bok
livs levande ofta i ut­tryck för förvåningall­deles verklig och på­tagligstum­filmen ackompanjerades av en livs levande pianist; på safarin fick de se ett livs levande lejon
skänka livet åt något ålderdomligtfödahon har skänkt livet åt fem barn
ta sitt liv begå själv­mordhan tog sitt liv endast 17 år gammal
vara någons liv vara vad någon lever för eller går upp imusik, sång och dans är hennes liv
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska lif 'liv; livs­tid; kropp; midja; moder­liv'; till leva
2 aktiv verksamhet som ut­gör viktig del av någons/någots liv; ofta om kollektiv verksamhet
affärsliv; musikliv; privatliv; själsliv; sällskapsliv
det sociala livet; det politiska livet; stadens offentliga liv; livet i det gamla bruks­samhället
äv. ut­vidgat märkbara yttringar av verksamhet
på sommaren får den lilla skärgårdsön liv
spec. oväsen, bråk
det var då ett sabla liv här inne!; det var ett förfärligt liv på ståplats­läktaren
äv. kraft och livlighet hos person el. före­teelse
hon spritter av liv; fram­ställningen saknar liv; trots sina 80 år är han full av liv och hälsa
liv i luckan var­dagligtliv och rörelse, hög stämningdet var liv i luckan och bubbel i glasen när partiet firade valsegern
liv och rörelse all­män aktivitetpå torget var det liv och rörelse
med liv och lust/själ ivrigt och med glädjede tog sig an renoverings­arbetet med liv och lust
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 vanligen smeksamt el. poetiskt levande varelse
de leker så sött, de små liven
ibland med stark ton­vikt på levande till­stånd
JFR liv 1
flera liv kunde räddas
belagt sedan 1872
4 (människo)kroppens mellersta del
SYN. midja JFR överliv 1
han höll henne om livet; hon är smal om livet
äv. ålderdomligt moderliv
när hon låg i sin moders liv
äv. om hela kroppen
gå mot­ståndaren in på livet
äv. bildligt, spec. i ut­tryck för in­gående behandling eller dylikt
gå problemen in på livet
spec. äv. i ut­tryck för kontakt
han är svår att komma in på livet
veka livet sidorna och fram­sidan av buken omedelbart nedan­för rev­benenan­griparen knäade honom i veka livet
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
5 del av klädes­plagg som räcker från halsen ner till midjan
klänningsliv
löst liv; åt­sittande liv
belagt sedan 1648
6 slät, vertikal del av mur el. annan byggnads­del; om delar utan ut­språng eller dylikt
äv. om mellan­stycket (mellan flänsarna) på stål­balk
belagt sedan 1896
Du har ett liv, ett fattigt eller rikt.
Och det är inte någon annans likt.
Och du kan handskas med det ganska fritt.
Men än­då är det inte riktigt ditt. Anna Greta Wide, Du har ett liv (i Orgel­punkt, 1944)