publicerad: 2021  
daghem dag­hemmet, plural dag­hem, bestämd plural dag­hemmen
dag|­hemm·et
substantiv
da`ghem
var­dagligt institution där barn före skolåldern tas om hand under dag­tid medan föräldrarna arbetar
daghemskö; daghemsplats; barndaghem; familjedaghem
privata dag­hem; kommunala dag­hem
äv. om liknande institution som fungerar under andra tider på dygnet
belagt sedan 1932