publicerad: 2021  
1mask masken maskar
mask·en
substantiv
1 (typ av) litet, lång­sträckt, ryggrads­löst djur som saknar extremiteter och förflyttar sig med krypande och slingrande rörelser; ofta anv. som agn
maskkompost; daggmask; dyngmask; ollonmask; plattmask; trådmask
sätta en mask på kroken
äv. om vissa (larver av) insekter eller dylikt ej i fackspråkliga samman­hang
det är en mask i hallonet
äv. med tanke på besvär orsakade av mask
katten hade mask
äv. bildligt om något ynkligt
Vad är en människa? Ingen­ting annat än en mask!
vrida sig som en mask (på kroken) se vrida sig
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska maþker, matk; gemensamt germanskt ord, trol. bildat till en indoeur. ord­rot med bet. 'gnida sönder'
2 det att maska i kort­spel
han slog en mask med hjärterdamen
belagt sedan 1847; till 2maska 2
2mask masken masker
mask·en
substantiv
1 ansikts­beklädnad som gör bäraren oigenkännlig för att försvåra identifikation el. som en sorts ut­smyckning (bl.a. rituellt)
tjuven bar en svart mask; medicin­män i groteska masker; huvudrolls­innehavaren hade en lyckad mask
äv. om hel dräkt och dess bärare
god­afton vackra mask!
äv. om (abstrakt) före­teelse som döljer det verkliga samman­hanget
under vänskapens mask
hålla masken inte visa vad man känner eller tänkerefter en stunds sam­tal orkade hon inte hålla masken längre utan brast ut i gråt
kasta masken visa sitt rätta jagefter att länge ha an­vänt pseudonym kastade hon masken och fram­trädde med sitt riktiga namn
tappa masken råka av­slöja vad man känner eller tänker
belagt sedan 1652; av franska masque med samma betydelse; trol. ur arab. mashara 'upp­tåg; spratt'
2 vanligen i sammansättn. beklädnad som skyddar an­siktet mot någon typ av risker
fäktmask; gasmask
äv. om beklädnad som isolerar an­siktet
narkosmask
äv. om vissa tekniska an­ordningar för fixering av något
belagt sedan 1777
3 knappast plur. skydd mot upp­täckt särsk. av militära an­ordningar
belagt sedan 1880