publicerad: 2021  
dagsbot dagsboten dagsböter
dags|­bot·en
substantiv
[dak`s-]
vanligen plur. bötesstraff vars storlek beror på den dömdes in­komst och som mäts i av­gift per dag
dagsböter (för något)
5 dags­böter à 100 kronor
belagt sedan 1842