publicerad: 2021  
damma dammade dammat
verb
damm`a
1 ibland med partikel, sär­skiltav torka bort damm från något
SYN. dammtorka
damning
någon dammar (av) (något)
bädda och damma och tvätta; han dammade (av) skriv­bordet
äv. bildligt med partikelnav försöka åter­uppliva något som upp­fattas som ur­modigt eller dylikt
ett lagförslag från 1990-talet som ut­redningen dammat av
belagt sedan 1688
2 ge ifrån sig damm
något dammar
vägen dammade i sommarsolen
ofta i opersonlig konstruktion
det dammar (om något)
det dammade om säng­kläderna
äv. bildligt i ut­tryck för att något är ur­modigt
det dammar (om något)
ett skämt som det dammar om
belagt sedan 1751
3 var­dagligt röra sig snabbt och med kraft
någon dammar (någonstans)
damma i väggen; damma genom stan
belagt sedan 1850
dammadammande