publicerad: 2021  
debitering debiteringen debiteringar
deb·it·er·ing·en
substantiv
debite´ring
det att debitera
debitering (av någon/något) (för något)
debitering (av någon) (för något)
debitering (av något) (för något)
debitering (av/för något)
debitering (av något)
debitering (för något)
äv. konkretare på­förd skuld
den slutliga debiteringen för reparationen över­steg kostnadsförslaget
belagt sedan 1850