publicerad: 2021  
debitera debiterade debiterat
verb
debite´ra
på­föra (någon) en kostnad
någon debiterar någon/något (för något)
någon debiterar någon (för något)
någon debiterar något (för något)
någon debiterar någon/något (belopp)
någon debiterar någon (belopp)
någon debiterar något (belopp)
elektrikern debiterade kunden för ut­fört arbete; hon debiterar sina kunder 800 kronor per timme
belagt sedan 1668; av franska débiter 'an­teckna som skuld'; till lat. de´bitum 'skuld'
debiteradebiterande, debitering