publicerad: 2021  
dekret dekretet, plural dekret, bestämd plural dekreten
de·kret·et
substantiv
dekre´t
tvingande befallning från myndighet
ett dekret (om något/sats)
ett dekret (om något)
ett dekret (om sats)
ut­färda ett dekret; enligt ett dekret från regimen skulle oljeproduktionen öka med 50 %
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska dekret; av lat. decre´tum 'beslut; förordning'