publicerad: 2021  
delmängd del­mängden del­mängder
del|­mängd·en
substantiv
de`lmängd
sär­skilt matematik mängd vars samtliga element in­går i en annan mängd
en delmängd (av något)
mängden av barn är en del­mängd av mängden av in­vånare i landet
belagt sedan 1969