publicerad: 2021  
mängd mängden mängder
mängd·en
substantiv
1 ofta plur. (med samma betydelse) stort an­tal av varelser el. före­mål
mängder (av något/några)
mängder (av något)
mängder (av några)
en mängd värde­fulla saker; mängder av tv-tittare hörde av sig efter kanal­krocken; lagar och förordningar i mängder
äv. stor kvantitet
under sommarens värme­bölja såldes mängder av glass; mängder av tid gick åt vid gräns­passagerna
ofta själv­ständigt om folk i all­mänhet ("gemene man") ofta något ned­sättande
skilja sig från mängden; höja sig över mängden; i mängdens ögon är han en hjälte
belagt sedan 1643; bildn. till fornsvenska manger, se ur­sprung till mången
2 mätbar an­samling
energimängd; folkmängd; regnmängd
en mängd (något) en mängd (av något)
en obetydlig mängd gas; den årliga mängden av­fall har stigit; alkohol i måttliga mängder
spec. matematik samling av (tänkta eller verkliga) element betraktad som ett helt
unionen av två mängder; den tomma mängden; mängden av udda tal mellan 0 och 10 inne­håller 5 element
belagt sedan 1778