publicerad: 2021  
denationalisera denationaliserade denationaliserat
verb
[-nat∫onalise´ra]
över­föra från statlig till annan ägo
någon denationaliserar något
Japan och Syd­korea pressades till att denationalisera sina tobaks­företag
belagt sedan 1879
denationaliseradenationaliserande, denationalisering