publicerad: 2021  
denaturera denaturerade denaturerat
verb
denature´ra
ofta perfekt particip förändra (ett ämnes) naturliga egenskaper särsk. genom någon till­sats; spec. om att göra sprit odrickbar genom mot­bjudande till­satser
denaturera något
denaturerad etanol
belagt sedan 1880; av franska dénaturer 'beröva något dess natur; denaturera'
denatureradenaturerande, denaturering