publicerad: 2021  
densitet densiteten
dens·itet·en
substantiv
densite´t
massa per volymenhet hos ämne
vattens densitet är 1 gram per kubik­centimeter; bly an­vänds i projektiler och båt­kölar på grund av sin höga specifika vikt eller densitet
belagt sedan 1776; via franska av lat. den´sitas 'täthet'