publicerad: 2021  
denudation denudationen
de·nud·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
blottläggning av berg­grunden genom erosion el. annan naturlig bort­transport av (vittrings)material
denudation (av något)
mänsklig aktivitet har ökat denudationen på många håll
belagt sedan 1857; jfr lat. denuda´re 'blotta', till nu´dus 'naken'; jfr ur­sprung till nudist