publicerad: 2021  
departement departementet, plural departement, bestämd plural departementen
de·parte·ment·et
substantiv
departemen´t
1 i svensk stats­rätt statsorgan som under regeringen an­svarar för visst del­område genom att bereda, hand­lägga och verk­ställa regeringens beslut men utan befogenhet att in­gripa i förvaltningens detaljer
departementet leds av stats­rådet NN; ett förslag till skärpta regler som just nu bearbetas på departementet
äv. om mot­svarande lokaler
gå upp på departementet
belagt sedan 1678; av franska département med samma betydelse, till départir, äldre 'skilja', och -ment, lat. -men´tum, ändelse som beskriver resultatet av en handling eller medlet för den
2 större förvaltnings­område i Frank­rike
belagt sedan 1795