publicerad: 2021  
utrikesdepartement utrikes­departementet, plural utrikes­departement, bestämd plural utrikes­departementen
ut·rik·es|­de·parte·ment·et
substantiv
u`trikesdepartement
vanligen bestämd form sing. och med versal departement som hand­lägger ärenden rörande rikets förhållande till främmande makter
belagt sedan 1792