publicerad: 2021  
despoti despotin despotier
despoti·er
substantiv
despoti´
god­tyckligt ut­övat förtryck
juntans despoti fram­kallade revolter
i ett ut­tryck äv. om auktoritärt ledarskap ut­övat i (delvis) väl­lovliga av­sikter
upp­lyst despoti
belagt sedan 1835