publicerad: 2021  
diskotek diskoteket, plural diskotek, bestämd plural diskoteken
även
discotek discoteket, plural discotek, bestämd plural discoteken
disko·tek·et, disco·tek·et
substantiv
[-te´k]
1 lokal där man dansar till in­spelad musik ofta av pop­karaktär
JFR 1disco
gå på diskotek
belagt sedan 1966; av engelska discotheque med samma betydelse
2 mindre brukligt större samling av musikskivor
ett diskotek med över 1 500 skivor
belagt sedan 1950; av franska discothèque med samma betydelse; till lat. dis´cus 'skiva' och grek. the´ke 'förvarings­rum'; jfr ur­sprung till apotek, bibliotek, disco