publicerad: 2021  
diskblomma diskblomman diskblommor
disk|­blomm·an
substantiv
dis`kblomma
vanligen plur. en­dera av flera små rör- eller tratt­formiga blommor i blom­korgen hos korg­blommiga växter
belagt sedan 1832