publicerad: 2021  
diskborste diskborsten diskborstar
disk|­borst·en
substantiv
dis`kborste
borste som an­vänds vid diskning vanligen med för­hållandevis långt skaft
belagt sedan 1903