publicerad: 2021  
djurpark djur­parken djur­parker
djur|­park·en
substantiv
dju`rpark
större om­råde där (vilda) djur hålls fångna för visning samt för vetenskapliga ända­mål och för bevarande av utrotnings­hotade arter
SYN. zoo
belagt sedan 1913