publicerad: 2021  
läkare läkaren, plural läkare, bestämd plural läkarna
läk·ar·en
substantiv
`kare
person med högre medicinsk examen som yrkes­mässigt ägnar sig åt vård av sjuka och skadade människor el. före­byggande vård
läkarbehandling; läkarexamen; läkarhjälp; läkarundersökning; läkarvetenskap; barnläkare; företagsläkare; jourläkare; skolläkare; ögonläkare
legitimerad läkare; till­kalla läkare; gå till läkare; upp­söka läkare; söka läkare för infektionen; läkaren skrev ut ett recept på något smärt­stillande
äv. något ut­vidgat i sammansättn.
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska läkiare, ombildn. av äldre läkir; av om­diskuterat urspr.; ev. lån från keltiska språk