publicerad: 2021  
djurplankton djur­planktonet
djur|­plankt·on·et
substantiv
dju`rplankton
plankton som till stor del består av små kräft­djur och (särsk. i havet) av larver till maskar, musslor och dylikt
djur­plankton äts av bl.a. fiskar och valar
belagt sedan 1918