publicerad: 2021  
doktrin doktrinen doktriner
doktr·in·en
substantiv
doktri´n
system av principer som ut­gör grund­val för handlande särsk. i politiska och militära frågor
JFR dogm, tes
Bushdoktrinen; Trumandoktrinen
en doktrin (om något/sats)
en doktrin (om något)
en doktrin (om sats)
en ekonomisk doktrin som ut­pekar inflationen som huvudorsak till krisen; doktrinen om det begränsade kriget
belagt sedan 1844; av lat. doctri´na 'under­visning; vetenskap', till doce´re, se ur­sprung till docera