publicerad: 2021  
grad graden grader
substantiv
1 (viss) om­fattning eller nivå på någon (tänkt) kvalitativ el. kvantitativ skala
gradindelning; gradskillnad; mognadsgrad; mättnadsgrad; surhetsgrad; verkningsgrad
en adj grad av något (i adj) grad
i vilken grad klaras grova brott upp?; man måste ha en viss grad av ordning i klass­rummet
spec. i språkvetenskapliga samman­hang om ord(böjning) som betecknar detta på något sätt
gradadverb; komparationsgrad
bränn­skador av tredje graden se brännskada
i högsta grad mycketen i högsta grad se­värd film
så till den (milda) grad väldigt myckethan går in för pappa­rollen så till den milda grad att han har köpt en ultra­ljuds­utrustning för hemma­bruk
(tortyr av) tredje graden mycket svår tortyrde hölls arresterade i flera dagar och ut­sattes för tortyr av tredje graden
belagt sedan 1624; ur lat. grad´us 'gång; steg; av­sats'; jfr ur­sprung till aggressiv, grassera
2 bestämd ställning in­om ett system med fast­ställd över- och under­ordning särsk. i militära (och ibland i akademiska) samman­hang
överstes grad
äv. i ett ut­tryck för yrkes­mässigt avancemang oavsett yrkesområde
stiga i graderna
äv. all­männare
lönegrad; tjänstegrad
belagt sedan 1520 brev från biskop Hemming Gadd till Stockholms stad med försvar mot beskyllning för förräderi (Styffe)
3 vinkel­mått som mot­svarar 1/360 varv el. i ett nyare system 1/400 varv
en 90 graders vinkel kallas rät; en grad är 60 minuter
belagt sedan 1584
4 enhet vid temperaturmätning olika i olika system
frostgrad
det var 5 grader kallt; 100 grader Fahren­heit är ungefär 40 grader Celsius; han hade 39 graders feber
äv. bildligt
humöret sjönk ett par grader
belagt sedan 1745
5 av­stånd mellan olika bredd- eller längd­grader ut­görande ca 11 mil för bredd­grader men minskande mot polerna för längd­grader; vanligen i positions­angivelser
på 58 grader 46 minuter nordlig latitud och 1 grad 8 minuter västlig longitud
belagt sedan 1624
6 generellare definition i matematiska samman­hang tal som an­ger den högsta potensen av den obekanta i en ekvation el. mot­svarande i ett polynom
x2 = 4 är en enkel ekvation av andra graden
belagt sedan 1745
7 vass upp­höjning på metall­stycke upp­kommen genom gjutning el. sammanfogning el. skapad av­siktligt, t.ex. på viss typ av fil
gradborr; gradmejsel
jämna till graden
äv. konstvetenskap metall­vall vid kanten av en graverad linje
torr­nålens grader
belagt sedan 1772; av lågtyska grad 'vass kant'; besläktat med 1gran, gro, gräs 1
8 fåra med bredare botten än öppning vanligen i trä­stycke och ut­nyttjad för sammanfogning med annat trä­stycke som är försett med mot­svarande ut­skjutande del (grad­tapp)
gradhyvel; gradlist
belagt sedan 1858; se ur­sprung till grad 7
9 (viss) storlek hos bok­tryckar­stil
stilgrad
"petit" är en liten grad
belagt sedan 1895; se ur­sprung till grad 1