publicerad: 2021  
dokumentärfilm dokumentär­filmen dokumentär­filmer
doku·ment·är|­film·en
substantiv
dokumentä`rfilm
film som huvud­sakligen består av autentiskt material
en dokumentärfilm (om någon/något/sats)
en dokumentärfilm (om någon)
en dokumentärfilm (om något)
en dokumentärfilm (om sats)
en dokumentär­film om kriget i Bosnien
belagt sedan 1948; efter engelska documentary film med samma betydelse