publicerad: 2021  
film filmen filmer
film·en
substantiv
1 (celluloid)remsa med ljus­känsligt ytskikt för fotografering eller filmning
färgfilm; mikrofilm; röntgenfilm
negativ film; svart­vit film; fram­kalla en film; du har väl film i kameran?
belagt sedan 1896; av engelska film 'tunt skinn; hinna; film'
2 serie rörliga fotografiska bilder som ut­gör en berättande eller beskrivande helhet vanligen med ljud
filmbolag; filmfotograf; filmpremiär; filmrecensent; filmskådespelare; dokumentärfilm; kortfilm; långfilm; spelfilm
en film (om någon/något/sats)
en film (om någon)
en film (om något)
en film (om sats)
spela in en film; hon spelar huvud­rollen i en film av NN
äv. serie av tecknade rörliga bilder
en animerad film; en tecknad film
äv. med tanke på filmen som konst­art
filmens historia; ett av filmens stora namn
belagt sedan 1907
3 tunn hinna av fast el. flytande ämne
oljefilm; plastfilm
en film (av något)
belagt sedan 1937